Certyfikaty

Nasza Firma jest w pełni certyfikowanym producentem wyrobów drewnianych.
Zakład posiada stosowny certyfikat i jest wpisany w krajowy rejestr firm spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych.Elementy drewniane poddane są procesom fumigacyjnym zgodnie z wymaganiami International Standards for Phytosanitary Measures ISPM No.15 z luty 2008r. Stosowana technologia zapewnia produkcję palet i innych opakowań z drewna bez kory. Urządzenia i procesy umożliwiają wykonanie obróbki termicznej w taki sposób, że wewnątrz drewna osiągnięta zostanie temperatura co najmniej 56 st.C przez co najmniej 30 minut i jednocześnie umożliwiają wysuszenie drewnianych elementów do wilgotności poniżej 20%. Opakowania przez nas wykonane są trwale oznaczone znakiem PL 14-188.

Certyfikat Fitosanitarny

Świadectwo techniczne